Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

8

V L A A M S E H O G E S C H O L E N R A A D

Vlaamse acties

• Beleidsvoorbereidende voorstellen inzake

kennisdiffusie, als antwoord op studie van

IDEA-Consult die door VLAIO gefinancierd

werd

• Opstart Leergang Praktijkgericht

Onderzoek

• Inputs voor VLOR-beleidsvisie op

onderwijsonderzoek

• IDEA-Consult focusgroep met hogescholen

• VLHORA-Magazine “Onderzoek met

impact”

• PWO-rapportering (additionaliteit van

PWO)

• Update VLHORA-onderzoeksindicatoren

Internationale acties

• Vlaams Nationaal Contactpunt (NCP)

• EU-Platform (overheidsdepartement EWI)

• Horizon 2020

• UASnet & UAS4Europe

• UAS4Europe Conference in Brussels

Meer dan 2.200 bedrijven (vooral kmo’s) en social profit organisaties, zoals

ziekenhuizen, overheden en ngo’s zijn betrokken bij innovatieprojecten aan

Vlaamse hogescholen. De hogescholen zitten na jaren van succes nog steeds

vol ambitie om hun praktijkgericht onderzoek een volwaardige plaats te geven

in het Vlaamse innovatielandschap. Ze zorgen mee voor de concrete innovatie

die de Vlaamse economie in deze snel evoluerende kennismaatschappij

broodnodig heeft. Zo lossen ze de innovatie-paradox mee op.

Onderzoek met impact

BEN LAMBRECHTS

HOGESCHOOL PXL

Kennisdiffusie door de Vlaamse hogescholen

D

e EFRO-financiering voor de Laagdrempelige Expertise –en Dienstverleningscentra

(LED’s) aan de hogescholen liep af aan het einde van 2016. Gezien het succes van

deze innovatieve dienstverlening vanuit het professioneel gericht hoger onderwijs naar

het Vlaamse werkveld, besliste het Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

(VLAIO) een diepgaandere studie te verrichten. Uiteindelijk sleepte IDEA-Consult deze

opdracht binnen om de connectie tussen hogescholen en het werkveld (vooral kmo’s

en social profit instellingen) meer in kaart te brengen en een overzicht te geven van de

behoeftes en noden.

IDEA-Consult consulteerde in enkele maanden tijd via gespreksrondes en enquêtes

verschillende stakeholders (kmo’s, overheden, sectororganisaties en hogescholen).

IDEA-Consult finaliseerde zijn studie “kmo’s en hogescholen, partners in innovatie” op 14

juli 2017. Het rapport bevat een analyse van de sterktes van de hogescholen:

- sterke expertise in veel disciplines beschikbaar, met een multidisciplinaire aanpak;

- hogescholen zijn wijdverspreid in Vlaanderen aanwezig, wat zorgt voor

laagdrempeligheid voor het werkveld en een nauwe verbondenheid met de lokale

werkveld-actoren aan wie ze afgestudeerden levert;

- praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek levert onmiddellijk bruikbare resultaten

voor het werkveld;