Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

J A A R V E R S L A G 2 0 1 7

9

- groot rekruteringspotentieel via eindwerken en stages van studenten;

- wisselwerking waarbij bedrijven en instellingen geholpen worden en tegelijkertijd

ook de studenten en de hogescholen zelf bijleren: nexus onderwijs- onderzoek en

hogeschool-werkveld;

- verschillende vormen van dienstverlening die op elkaar (kunnen) aansluiten en daarmee

totaaloplossingen (kunnen) bieden aan ondernemingen en social profit organisaties.

Om het rijk aanbod van kennis in de hogescholen (knowledge on the shelf, red.) dat

voortspruit uit het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek nog meer te verbinden met

bedrijven en social profit instellingen is bijgevolg een faciliterende overheidsfinanciering

nodig. De leden van de VLHORA-werkgroep innovatie & onderzoek werkten een

beleidsvoorstel uit dat in 2018 zal voorgelegd worden aan de Vlaamse minister van

Innovatie.

Onderzoekinfrastructuur voor de professionele bachelor opleidingen

In de tweede helft van 2017 stelde de VLHORA vast dat Vlaanderen op

dat moment niet meer beschikte over een structureel financieringskanaal

voor onderzoekinfrastructuur binnen de bacheloropleidingen met

professionele gerichtheid (PBA’s). In het verleden konden de Vlaamse

hogescholen - zowel voor hun bacheloropleidingen met professionele

gerichtheid als hun academiserende opleidingen - aanspraak

maken op de door de overheid voorziene Hercules-middelen om

middelzware onderzoeksinfrastructuur te financieren Toen de meeste

academiserende opleidingen van de hogescholen in 2013 integreerden

in de universiteiten, bleek dat de onderzoekers in de PBA’s van de

hogescholen helaas geen aanspraak meer konden maken op het

Hercules-fonds.

In deze PBA’s verrichten docenten en onderzoekers praktijkgericht

wetenschappelijk onderzoek (PWO) dat zich toespitst op het stimuleren

van concrete innovaties in en samen met het werkveld. In 2017 zijn

1.682 docent-onderzoekers aan de Vlaamse hogescholen meer dan

20 procent van hun arbeidstijd actief in wetenschappelijk onderzoek.

Dit aantal stijgt doordat de Vlaamse minister van Innovatie in 2017 het

budget voor PWO verhoogde van 17 miljoen euro naar 27 miljoen euro.

Voor dit groeiend aantal onderzoekers aan de hogescholen is ook de

juiste onderzoekinfrastructuur nodig. Hiervoor wordt een beleidskader

uitgewerkt.

Aantal onderzoekers (m/v)

aan de hogescholen

1500

1000

500

0

1.682

aantal VTE-onderzoek

506

2016