Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

J A A R V E R S L A G 2 0 1 7

1

H

et hoger onderwijs wordt steeds belangrijker in de

samenleving. Hoger onderwijs draagt bij tot inclusie

in de samenleving en tot creatie van welvaart en welzijn.

Hogescholen genereren voor hun studenten ervaringen die

bijdragen tot de ontwikkeling van een mentaal gezond leven

in een steeds complexere samenleving en polariserende

wereld. Om de samenleving duurzaam te houden, moeten

we mensen en organisaties ondersteunen om hun

competenties te ontwikkelen. Enkel zo kunnen mensen

zelf nieuwe contexten creëren. Enkel zo wordt toekomst

gemaakt.

Investeren in hogescholen is investeren in de toekomst.

Leren, innoveren en internationaliseren waren de

werkthema’s van de VLHORA in 2017. Hierover hielden we

begin 2017 een congres en konden we in de loop van dat

jaar belangrijke realisaties optekenen.

Leren.

Om de leerladder aan de hogescholen te vervolledigen, werd hard gewerkt aan

de overdracht van de graduaatsopleidingen (Vlaamse Kwalificatiestructuur niveau 5)

naar de hogescholen. Een positionpaper voor de uitbouw van de graduaatsopleidingen

aan de hogescholen werd uitgewerkt en bij alle belanghebbenden verdedigd. Vooral de

noodzakelijke randvoorwaarden voor de financiering en de overdracht van het personeel

werden scherp en onderbouwd geformuleerd en permanent onderhandeld met de

minister van Onderwijs. Om de pilootfase van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel decretaal

te verankeren, overlegden we intensief met het kabinet van de minister van Onderwijs

en de top van de NVAO. Om de lerarenopleidingen aan de hogescholen binnen hun

autonomie te versterken, ondertekenden we met de minister van Onderwijs een

beheersovereenkomst lerende netwerken lerarenopleidingen. Voor de hervorming van

de lerarenopleiding in de kunsten werden twee modellen verdedigd en tevens decretaal

verankerd. De verplichte niet-bindende toelatingsproef lerarenopleiding werd voor de

eerste keer verplichtend uitgevoerd. Voor het vierde jaar verpleegkunde werd de nodige

financiering van iets meer dan 12 miljoen euro bekomen.

Innoveren.

Voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kregen de hogescholen

10 miljoen euro extra in 2017. Het belang van kennisdiffusie van hogescholen naar het

werkveld werd in de IDEA-Consult studie onderbouwd. Op basis hiervan werd een

principieel akkoord bekomen van de minister van Innovatie om een nieuw kennisdiffusie-

instrument voor de hogescholen uit te werken. Met het magazine ‘Onderzoek met Impact’

werd de waarde van het onderzoek en de dienstverlening aan de hogescholen in de

kijker geplaatst.

Internationaliseren.

In samenspraak met de universiteiten werd in de schoot van de

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad met de oprichting van een Bestuurscomité

Internationalisering een nieuwe governance uitgebouwd. Met de doorstart van de

PASCALE DE GROOTE

VOORZITTER

ERIC VERMEYLEN

SECRETARIS-GENERAAL

Leren, Innoveren en Internationaliseren op de kaart gezet