Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

J A A R V E R S L A G 2 0 1 7

5

De hogescholen namen in de periode van 2015 tot 2017 deel aan een ‘pilot

instellingsreview’. In de instellingsreview ligt de focus op de effectiviteit van het

onderwijsbeleid in het algemeen en niet langer op de onderwijskwaliteit per opleiding,

zoals in het vroegere systeem van opleidingsvisitaties. De manier waarop instellingen zelf

de regie uitwerken om de kwaliteit van de opleidingen te borgen maakte wel deel uit van

de uitgebreide instellingsreview. De rapporten over de instellingsreview en de regie van

alle hogescholen werden door het algemeen bestuur van de NVAO goedgekeurd en in

het najaar van 2017 op een event publiek gemaakt.

Bij de uitwerking van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel was het expliciet de bedoeling

om het systeem van de pilots - dat positief geëvalueerd werd - verder te zetten. Nieuwe

opleidingen van hogescholen en universiteiten moeten nog steeds een eerste ‘externe’

erkenning krijgen (Toets Nieuwe Opleiding, red.) om een accreditatie te kunnen krijgen,

voordat de hogeschool de kwaliteit zelf mag bewaken. De externe reviews zullen wel

zoveel mogelijk gebruikmaken van de gegevens en systemen die de instellingen ‘in

eigen regie’ opzetten. Dit kwaliteitszorgstelsel werd in een decreet verankerd dat door de

Vlaamse Regering op 15 december 2017 een eerste keer werd goedgekeurd. In 2018 is

het nieuwe decreet definitief gestemd in het Vlaams Parlement.

Het nieuwe kwaliteitszorgstelsel kwam tot stand door intensief overleg tussen de

hogescholen, universiteiten, studenten, NVAO en de Vlaamse overheid. Er was en blijft

op regelmatige basis een overleg tussen deze partijen met als doel om het nieuwe

kwaliteitszorgstel verder vorm te geven, de planlast te bewaken en de implementatie

voor te bereiden. De hogescholen zullen het kwaliteitszorgstelsel in 2018 via het

klankbordoverleg en de VLHORA-werkgroepen onderwijsbeleid en kwaliteitszorgbeleid

verder uitrollen.

112.668 PBA’s

+ 639 Kunsten PBA

.

442 ABA/MA

+ 5.561 Kunsten ABA/MA

3.349 BNB/MNM

+ 10 Kunsten MNM

123.130 studenten

18 Schakel

+ 52 Kunsten Schakel

164 SLO

+ 227 Kunsten SLO

VLHORA oktobertelling