Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

V L A A M S E H O G E S C H O L E N R A A D

• Overheidswerkgroepen organisatie,

financiering en personeel

• Standpuntbepaling ontwerpdecreet

uitbouw graduaatsopleidingen

• Afstemming voorwaardelijke

intentieverklaringen

• Domeinspecifieke leerresultaten en Toets

Nieuwe Opleiding

• Verwantschapsbepaling van opleidingen

• Werkplekleren: 1/3de van de opleidingen

• HBO5 verpleegkunde

• Communicatie over het opleidingsaanbod

• Engelse opleidingsnamen

• Afwijkende toelating

• Vervolgtrajecten bachelor

• Geïntegreerd kwaliteitskader

beroepskwalificerende trajecten

• Internationaliseringsmogelijkheden (bv.

Erasmusbeurzen)

• Impact van hervorming secundair

onderwijs

• Europese expertisedeling via Chain5

• Opvolging OKOT-begeleidingscommissie &

regionaal overleg VDAB

• Opvolging VLOR commissie HBO5

Het Vlaamse hoger onderwijs maakt zich klaar voor een diepgaande

hervorming. Terwijl het regelgevend kader nog in ontwikkeling is, bereiden de

hogescholen zich samen met hun partners volop voor op de toekomst.

Vernieuwde graduaatsopleidingen

met groot maatschappelijk potentieel

Regelgevend kader

D

e VLHORA bundelde in het voorjaar van

2017 haar proactieve voorstellen over de

noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitbouw

van de graduaatsopleidingen als sterke pijler

van het hoger onderwijs en als motor voor

maatschappelijke ontwikkeling in de position

paper:

‘Graduaatsopleidingen in de hogescholen: sterke pijler voor welvaartscreatie

in Vlaanderen’

. Krachtlijnen in deze paper worden onderbouwd met concrete analyses

inzake personeel en financiering, zoals een maximale aansluiting bij de beleidskaders

van het hoger onderwijs, een rechtvaardig en evenwichtig beleid voor alle (toekomstige)

personeelsleden en een correcte en voldoende financiering voor een kwaliteitsvolle

organisatie van de opleidingen. Hiermee drukte de VLHORA een stevige stempel op

de inhoudelijke bepalingen van het (voorontwerp van) decreet over de uitbouw van de

graduaatsopleidingen aan de hogescholen.

In 2018 bouwt de VLHORA verder aan dit verhaal. De hogescholen blijven ijveren

voor adequate middelen om met de vernieuwde graduaatsopleidingen een nog groter

maatschappelijk potentieel aan te boren en aan alle studenten relevant en kwalitatief

hoger onderwijs te bieden.

MACHTELD VERBRUGGEN

THOMAS MORE