Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

J A A R V E R S L A G 2 0 1 7

7

Domeinspecifieke leerresultaten

De hogescholen en samenwerkingsverbanden werkten concreet de omvormingen

en actualisaties uit. De VLHORA stelde in samenwerking met het Overlegplatform

Graduaatsopleidingen een

handleiding

op voor het formuleren van domeinspecifieke

leerresultaten (DLR) voor de graduaatsopleidingen.

Parallel met de procedure tot erkenning van beroeps- en onderwijskwalificaties

door de Vlaamse Regering, ging de VLHORA aan de slag om met de betrokken

samenwerkingsverbanden DLR op te stellen. Concreet werkten in 2017 verschillende

taakgroepen

voor de volgende graduaatsopleidingen: Elektromechanische systemen,

Productiebeheer, Logies-, restaurant- en cateringmanagement, Voertuigtechnieken,

Accounting administration, Transport en logistiek, Maatschappelijk werk, Sociaal-cultureel

werk, Orthopedagogie, Tolk Vlaamse gebarentaal.

De VLHORA is de hefboom om de DLR uit te werken in consensus met de

samenwerkingsverbanden en met betrokkenheid van het Agentschap voor Hoger

Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Alle graduaatsopleidingen (met uitzondering van de HBO5-opleiding verpleegkunde)

dienen volgens de decretale bepalingen in september 2019 vernieuwd te kunnen starten.

De doelstelling is dan ook om in 2018 voor alle opleidingen DLR te formuleren.

Aantal cursisten HBO5 in CVO

Biotechniek

240

210

Gezondheidszorg

109

76

HWBK

9.952

8.055

IWT

1.846

1.804

SAW

6.099

5.404

Totaal

18.246

15.549

2016-2017

beginsituatie

1 oktober 2017

© VLHORA

Bron: Onderwijs Vlaanderen

Verhouding aantal cursisten HBO5 uit CVO’s (15.549) t.o.v. aantal studenten hogescholen

(123.130) in 2017 bedraagt 13%.