Persbericht
20 december 2018

Joris Hindryckx nieuwe voorzitter VLHORA

De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op 19 december 2018 de heer Joris Hindryckx, algemeen directeur van Hogeschool VIVES, tot zijn nieuwe voorzitter verkozen. Zijn ambitie is om de maatschappelijke legitimering van de hogescholen te verstevigen in hun rol om het talent voor morgen te vormen.


Joris Hindryckx volgt Pascale De Groote, algemeen directeur Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen op. De raad van bestuur dankt Pascale De Groote voor haar daadkracht tijdens de afgelopen twee jaar: de uitbouw van de graduaatsopleidingen wordt met de nodige middelen aan de hogescholen versterkt, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening worden verder geprofessionaliseerd, internationalisering wordt ambitieuzer aangepakt. En een memorandum voor de volgende Vlaamse regering wordt gefinaliseerd.


Joris Hindryckx wil op deze weg van daadkracht verdergaan. De samenleving ondergaat een enorme transitie van technologische, economische en sociaal-maatschappelijke aard. Joris Hindryckx: “De maatschappelijke veranderingen hebben een enorme impact op de wijze waarop we nieuwe generaties opleiden. Elk talent telt. Het doel moet zijn dat de helft van de 25-34-jarigen over een diploma hoger onderwijs beschikt. Daardoor zal de algemene kennis en persoonsontwikkeling in de Vlaamse bevolking stijgen. Dit vraagt dat hogescholen kunnen investeren in een lerende biotoop, die op alle vlakken sterk verbonden is met het werkveld.”

De nieuwe voorzitter wil in 2019 impact hebben op het beleid van de nieuwe Vlaamse regering. Joris Hindryckx: “Goed moet geweldig worden. Ik ben ervan overtuigd dat we met creativiteit, daadkracht en wederzijds respect samen met de overheid, de lerende biotoop aan de Vlaamse hogescholen nog kunnen verstevigen, die open is naar de praxis en loopt over de praxis”.

Tot slot wil de nieuwe voorzitter dat de hogescholen een spilfiguur worden in het levenslang leren.

Joris Hindryckx (° 19 maart 1963) is algemeen directeur van de Hogeschool VIVES. Hij studeerde economische wetenschappen aan UGent en aan de Vlerick Management School. De eerste jaren van zijn beroepsloopbaan was hij assistent aan het Seminarie voor Accountancy aan UGent en werd daarna docent aan de toenmalige KATHO. Hij bleef ook vele jaren deeltijds gastlector aan UGent. Hij heeft alle trappen van de hogeschool doorlopen gaande van docent, opleidingshoofd van de opleiding accountancy-fiscaliteit, financieel directeur en algemeen directeur van KATHO/VIVES. Recent ontving hij tevens een eredoctoraat aan de Ivan Franco Universiteit in Drohobych (Oekraïne).


uitschrijven